Стипендии


Заповед за стипендии 2017

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен

Указания за стипендии 2017

Професионална гимназия по Архитектура, Строителство и Геодезия арх. Камен