Списък с преподаватели


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ "Арх. КАМЕН ПЕТКОВ"- ПЛОВДИВ
ул."Арх. КАМЕН ПЕТКОВ"№3, тел.032/63-23-39, тел./факс: 032/63-23-34
e-mail: pgsag_plovdiv@abv.bg
СПИСЪК  на преподавателите
2016 / 2017


1 МАРИАНА СПАСОВА
2 ДИМИТРИЯ  СТЕФАНОВА
3 МАРИЯ  АНГЕЛОВА
4 ВЕЛИЧКА  ДИМОВСКА
5 МАРИАНА  МИХАЙЛОВА 52 КРАСИМИРА  ПРОКОПИЕВА
6 ТОТКА  ЗЛАТАНОВА 53 ТЕОФАНА  АБАДЖИЕВА
7 КАТЯ  МИНЕВА 54 ЕЛИСАВЕТА  ПАЛАЗОВА
8 РАДКА  АТАНАСОВА 55 ДАЯНА  ГЕОРГИЕВА
9 АННА  НИКОЛОВА 56 БОГДАНКА  ГЕОРГИЕВА
10 СТОЯНКА  НИКОЛОВА 57 ИВАН  ЧИЛИБИНОВ
11 МАРА  ИВАНОВА 58 ЕЛЕНА  ПЕНЧЕВА
12 СТЕФАН  ИВАНОВ 59 ЦЕНКА  ВИДОЛОВСКА
13 ТАТЯНА  МАКЕДОНСКА 60 КАТЯ  ГЕОРГИЕВА
14 ЕКАТЕРИНА  ИХТЕРОВА 61 МАГДА  ХАЛАЧЕВА
15 НАДЕЖДА  ФЕРДИНАНДОВА 62 НЕЗАБРАВКА  СТОИЛОВА
16 ВАЛЕНТИНА  МИНЧЕВА 63 ТОДОР  СЕГАНОВ
17 ДЕЯ  НИКОЛОВА 64 КАТЯ  БОТЕВА
18 ВЕСЕЛА  КАРАЧАНСКА 65 АНГЕЛИНА  БАХЧЕВАНОВА
19 ИЛИЯН  КРАЧАНОВ 66 ДИМИТЪР АРМИНОВ
20 МАРИЯ  ТОНЧЕВА 67 АТАНАС  ШИШКОВ
21 ЕВЕЛИНА  ЛАМБРЕВА 68 МИГЛЕНА  ЦАНКОВА
22 КРЕМЕНА  ДЖИВТЕРОВА 69 ЦОНКА  МИТЕВА
23 АНИ  АРНАУДОВА 70 АНЕЛИЯ  ГЕОРГИЕВА
24 МАРИЯ  ТЕРЗИЕВА 71 ГЕОРГИ  СТАЙКОВ
25 АНЕЛИЯ  МИКОВА 72 ЕВГЕНИЯ  АРГИРОВА
26 МАРИАНА  ОНОВА 73 ГЕОРГИ  СИМЕОНОВ
27 РАДКА  ЖЕЛЕВА 74 АНЯ  ЦОЦОМАНСКА
28 ВЕЛИСЛАВА  КЪРКАЛИЧЕВА 75 ПЕТЯ  КОСТАДИНОВА
29 ТОНЬО  КАРТАЛЕВ 76 ЙОРДАНКА  ГЕЦОВА
30 АНА  ГЛАВЧЕВА 77 ГЕРГАНА  БОЯНОВА
31 ГЕРГАНА  ДУКОВА 78 ВЕСЕЛКА  ДЖОКОВА
32 ДИМИТРИЙКА  СУСУРКОВА 79 МАРИЯ  ГЕНОВА
33 ВЕСЕЛА  ПОПОВА 80 ПАНЧО  ПАНЧЕВ
34 АТАНАС  КЪРКАЛИЧЕВ 81 НАДЯ СТАНКОВА
35 ИВАНКА  ДОНЧЕВА 82 ПЕЙО  ПАВЛОВ
36 СВЕТЛА  ТОПАЛОВА 83 СТОЙЧО  БЕКИРСКИ
37 РОСИЦА  ПАНТИЕВА 84 ЕВЕЛИНА  ДИЧЕВА
38 ТОНКА  АНГЕЛОВА 85 АЛБЕНА  ШАРКОВА
39 ПЕТЯ  НИКОЛОВА 86 АНГЕЛИНА  ГЕОРГИЕВА
40 МЕРИ  ДЖЕРАХЯН
41 ГЕРГАНА  ПЕЙКОВСКА
42 МИРОСЛАВ  КАРАИВАНОВ
43 ЯНКА  ЯНКОВА
44 СТАНИМИР  БОЙЧЕВ
45 ПЕТЪР  ГЮДЖЕНОВ
46 ВАЛЕНТИНА  МАЛЕВОЛТИ
47 ГЕОРГИ  КОСТАДИНОВ
48 ТАТЯНА  МАЛИНОВА
49 СПАС  КОЛЧЕВ
50 НИКОЛАЙ  БОЯДЖИЕВ
51 ИВАН  ЙОРДЖЕВ