Екипи по ключови компетентности


БЕЛ

 • Радка Спасова Атанасова
 • Анна Александрова Николова
 • Стоянка Димитрова Николова
 • Мариана Иванова Михайлова
 • Тотка Радева Златанова
 • Катя Любенова Минева
 • Мара Димитрова Иванова

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 • Марияна Атанасова Онова
 • Мария Николова Терзиева
 • Цветка Василева Русенова
 • Анелия Асенова Микова
 • Радка Димитрова Желева
 • Ана Стоева Главчева
 • Дафинка Андреева
 • Димитрия Сусуркова
 • Гергана Любомирова Дукова

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • Валентина Щерева Минчева
 • Кремена Дживтерова
 • Евелина Спасова Василева
 • Илиян Костадинов Крачанов
 • Мария Делчева Тончева
 • Ани Арнаудова
 • Весела Карачанска
 • Дея Николова

НЕМСКИ ЕЗИК

 • Татяна Македонска
 • Екатерина Ихтерова
 • Надежда Фердинандова
 • Мая Баева

РУСКИ ЕЗИК

Стефан Иванов

ХУМАНИТАРНИ ПРЕДМЕТИ

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 • Веселка Попова
 • Светла Топалова
 • Атанас Къркаличев

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 • Тонка Ангелова
 • Теодора Иванова

ЕТИКА И ПРАВО;ФИЛОСОФИЯ;СВЯТ И ЛИЧНОСТ

 • Иванка Дончева
 • Евелина Дичева

ПРИРОДНИ НАУКИ

 • Петър Гюдженов
 • Станимир Бойчев
 • Мирослав Караиванов
 • Янка Янкова
 • Мери Джерахян
 • Стоян Стоянов

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 • Татяна Малинова
 • Валентина Малеволти
 • Георги Костадинов
 • Спас Колчев
 • Николай Бояджиев
 • Атанас Бончев

СТРОИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРИ И АРХИТЕКТИ

 • Инж. Илиана Димовска
 • Инж. Незабравка Стоилова
 • Инж. Богданка Георгиева
 • Инж.Магда Халачева
 • Инж. Генка Маврова
 • Инж. Елена Пенчева
 • Инж. Катя Георгиева
 • Инж.Ценка Видоловска
 • Инж. Зинаида Тодорова
 • Инж.Тодор Сеганов
 • Арх. Елисавета Палазова
 • Арх. Красимира Прокопиева
 • Арх. Теофана Абаджиева
 • Арх. Михаил Богданов

ПАРКОВО И ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО

 • Инж. Ангелина Бахчеванова
 • Инж. Катя Ботева
 • Инж. Параскева Божидарова
 • Инж. Димитър Арминов
 • Инж. Веселка Джокова
 • Л.Арх. Йорданка Гецова
 • Валентин Панчев

ГЕОДЕЗИЯ

 • Инж. Весела Пантиева
 • Инж.Георги Чемишанов
 • Инж. Георги Старейшински
 • Инж Атанас Шишков
 • Инж. Цонка Митева
 • Инж. Анелия Георгиева
 • Инж. Евгения Аргирова
 • Инж. Георги Стайков
 • Инж. Александър Червеняков
 • Инж. Миглена Цанкова

УЧИТЕЛИ ПО ПРАКТИКА

 • Надя Станкова
 • Добринка Диянова
 • Стойчо Бекирски
 • Пейо Павлов
 • Борис Божев
 • Панчо Панчев

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Албена Шаркова