ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

03.01.2013

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА УЧЕНИЦИ НА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ІІ КУРС СПЕЦИАЛНОСТ “СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА”

ІІ-  КУРС


ПРЕДМЕТ ДАТА ЧАС Кабинет Комисия Квестори
1. строителна механика 16.01, 9,00 видеозала Инж.Г.Маврова
Инж.Б.Георгиева
Е.Бояджиева
К.Тикларова
2 организация на строителството 18,01, 13,00 Видеозала Инж.Г.Маврова
Инж.З.Тодорова
Е.Бояджиева
К.Тикларова
3 пътища и съоръжения 16,01, 13,00 видеозала Инж.Н.Стоилова
Инж.З.Тодорова
Е.Бояджиева
К.Тикларова

Добави коментар