ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

В моето училище аз творя

26.06.2012

В моето училище аз творя

По случай 50-годишния юбилей на ПГ АСГ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ” - Пловдив ръководството на училището

Обява:

І. КОНКУРС ЗА ЕСЕ, СТИХОТВОРЕНИЕ, РАЗКАЗ.
ІІ. КОНКУРС ЗА КОМИКС, ФОТОГРАФИЯ, ФОТОКОЛАЖ, РИСУНКА, ПАНО.
ІІІ. КОНКУРС ЗА ЕМБЛЕМА НА СПЕЦИАЛНОСТТА.

В конкурсите могат да участват всички ученици от VIII до XII клас. Творбите и проектите да се предават в библиотеката на училището.

Краен срок: 30 септември 2012 г.

Резултатите от конкурсите ще бъдат обявени на празника на училището. Наградите ще връчи г-жа М. Спасова – директор на ПГ АСГ „Арх. Камен Петков”.

Добави коментар