ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Свободни места - 8-ми клас - специалност " Парково строителство " и 9-ти клас - специалност "Строителство и архитектура"

31.10.2018

Ръководството на ПГАСГ "Арх. Камен Петков" информира всички заинтересовани, че имаме едно свободно място в 8-ми клас - специалност " Парково строителство " и едно свободно място в 9-ти клас - специалност "Строителство и архитектура". 
Документи за кандидатстване се приемат в канцеларията на училището. 

Добави коментар