ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Прием за валидиране на професионална квалификация и квалификация по част от професията, придобита чрез неформално или самостоятелно обучение

02.10.2018

Добави коментар