ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Важно съобщение !

12.09.2018

Ръководството на ПГАСГ “Арх .Камен
Петков“ информира всички свои
ученици , че откриването на новата
учебна 2018-2019 година ще се състои
на 17.09.2018 г. от 9 часа в двора на
училището . Всички ученици да дойдат
в 8.30 часа с униформи .

Добави коментар