ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Свободни места за VIII клас през учебната 2018/2019 г.

02.08.2018

Ръководството на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ Пловдив обявява свободни места за VIII клас през учебната 2018/2019 г. както следва:

Геодезия с АЕ – 1 място

Водно строителство с АЕ – 1 място

 

Оригиналните документи се приемат в гимназията от 03.08.18 г. до 07.08.18 г. от 08.30 ч. до 17.00 часа.

Класирането ще се извърши на 08.08.2018 г. до 12.00 часа.

Записване на 08.08.2018 г. от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Справки за резултати лично в канцеларията на гимназията на 08.08.2018 г. 

Добави коментар