ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ МЕСЕЦ МАЙ ЗА УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – ХІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

15.05.2018

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ  МЕСЕЦ МАЙ ЗА УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ –  ХІІ КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.


ПРЕДМЕТ

ДАТА

ЧАС

КАБИНЕТ

КОМИСИЯ

КВЕСТОРИ

ЗИП Проектиране на пътни и железопътни съоръжения

15.05

13,30

302

Тодор Сеганов

Незабравка Стоилова

Стоянка Николова

Радка Атанасова

Чужд език по професията

15.05

13,30

302

Мария Тончева

Илиян Крачанов

Стоянка Николова

Радка Атанасова

Водоснабдяване и канализация

15.05

13,30

302

Катя Ботева

Антония Костовска

Стоянка Николова

Радка АтанасоваМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Пловдив, ул. Арх. Камен Петков № 3 тел. 032/632339,факс 032/632334УТВЪРДИЛ

ДИРЕКТОР:

/М. СПАСОВА/


ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ МЕСЕЦ МАЙ ЗА УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ –

ХІІ КЛАСЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.


ПРЕДМЕТ

ДАТА

ЧАС

КАБИНЕТ

КОМИСИЯ

КВЕСТОРИ

Пътища и съоръжения

16.05

08,30

302

Незабравка Стоилова

Катя Георгиева

Т. Златанова

Ек. Ихтерова

Организация на транспортното строителство

16.05

08,30

302

Незабравка Стоилова

Катя Георгиева

Т. Златанова

Ек. Ихтерова

Организация на строителството

16.05

13,30

302

Ценка Видоловска

Катя Георгиева


Т. Златанова

Ек. Ихтерова

Инженерни съоръжения и конструкции

16.05

13,30

302

Тодор Сеганов

Незабравка Стоилова

Т. Златанова

Ек. ИхтероваМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Пловдив, ул. Арх. Камен Петков № 3 тел. 032/632339,факс 032/632334УТВЪРДИЛ

ДИРЕКТОР:

/М. СПАСОВА/


ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ МЕСЕЦ МАЙ ЗА УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ –

ХІІ КЛАСЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.


ПРЕДМЕТ

ДАТА

ЧАС

КАБИНЕТ

КОМИСИЯ

КВЕСТОРИ

Стоманобетон

17.05

08,30

302

Богданка Георгиева

Иван Чилибинов

Весела Карачанска

Илиян Крачанов

Организация движение на кръстовище

17.05

13,30

302

арх. Елисавета Палазова

арх. Кр. Прокопиева

В. Малеволти

С. Колчев


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Пловдив, ул. Арх. Камен Петков № 3 тел. 032/632339,факс 032/632334


УТВЪРДИЛ

ДИРЕКТОР:

/М. СПАСОВА/


ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНА СЕСИЯ МЕСЕЦ МАЙ ЗА УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ –

ХІІ КЛАСЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.


ПРЕДМЕТ

ДАТА

ЧАС

КАБИНЕТ

КОМИСИЯ

КВЕСТОРИ

Пътно строителство


18.05

08,30

302

Тодор Сеганов

Незабравка Стоилова

Р. Ръжева

Ф. Въргова

Ж. П. строителство

18.05

13,30

302

Тодор Сеганов

Незабравка Стоилова

Ев. Ламбрева

Н. Фердинандова


Строителна дейност и контрол

22.05

08,30

302

Тодор Сеганов

Незабравка Стоилова

М. Терзиева

Р. Пантиева

Производствена практика

22.05

13,30

302

Тодор Сеганов

Незабравка Стоилова


Проектиране на пътни и Ж. П. съоръжения ЗИП

28.05

08,30

302

Тодор Сеганов

Незабравка Стоилова

Т. Златанова

Ил. Крачанов

Проектиране на елементи от пътното строителство с Auto Cad ЗИП

28.05

13,30

302

Тодор Сеганов

Незабравка Стоилова

Кр. Дживтерова

Ани Арнаудова

Добави коментар