ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

ГРАФИК ЗА УЧЕНИЦИ XII КЛАС МИНАЛИ ГОДИНИ МАЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2018 ГОДИНА

20.04.2018


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Пловдив, ул. Арх. Камен Петков № 3 тел. 032/632339,факс 032/632334


УТВЪРДИЛ:

МАРИАНА СПАСОВА

Директор на ПГАСГ „Арх.К.Петков”

ГРАФИК
ЗА УЧЕНИЦИ XII КЛАС МИНАЛИ ГОДИНИ
МАЙСКА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2018 ГОДИНА


ПРЕДМЕТ

ДАТА

ЧАС

КАБИНЕТ

КОМИСИЯ

КВЕСТОРИ

УЧЕНиЦИ

Водоснабдяване и канализация


02.05

13,30

320

инж.К.Ботева

инж.Ант.Костовска

Г.Дукова

Ан.Микова

Никола Стайков


ВИК на сгради

02.05

13,30

320

инж.Ант.Костовска

инж.К.Ботева

Г.Дукова

Ан.Микова

Николай Колев

Архитектурно проектиране


03.05

13,30

320

арк.Т.Абаджиева

арк.К .Прокопиева

В.Малеволти

Сп.Колчев

Никола Стайков


ЗИП БЕЛ

03.05

13,30

320

Мара Иванова

Тотка Златанова

В.Малеволти

Сп.Колчев

Николай Колев

Организация на строителството


04.05

13,30

320

инж.Ц.Видоловска

инж.К.Георгиева

Н.Бояджиев

Т.Димитрова

Никола Стайков


Канализация на населено място

04.05

13,30

320

инж.К.Ботева

инж.Ант.Костовска

Н.Бояджиев

Т.Димитрова

Николай Колев

Стоманобетон

08,05

13,30

320

инж.Б.Георгиева

инж.Ив.Чилибинов

л.арх.Мария Генова

Н.Станкова

Никола Стайков

Димитър Атанасов

Николай Колев

Математика

09,05

13,30

320

Мария Терзиева

Анелия Микова

В.Минчева

Ек.Иктерова

Николай Колев


Добави коментар