ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Участие на ученици и г-жа Македонска в квалифкационен курс на Гьоте институт по немски език

15.02.2016

За да можеш да преподаваш един език, трябва да можеш да обясняваш неговите формални характиристики, да познаваш неговите функции и значението на езиковите средства. Курсът DLL дава познания, как функционира немският език като медиум на езиковото разбирателство. Тази програма се занимава с учителите като главни актьори на преподаването и с основополагащите елементи на преподаването: обучаемите, интеракцията в класната стая, учебните материали , медии и задачи .

Сърдечни поздрави
Татяна Македонска

Презентация

Добави коментар