ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ “АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ ”

НОВИНИ

Обявяваме НЕЗАЕТО МЯСТО В СПЕЦИАЛНОСТ СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЛЕД VІІ КЛАС.

22.07.2015

Незаето място в специалност строителство и архитектура с английски език след VII клас.
Приемане на оригинални документи на 23 и 24.07.2015 г. От 8,00 до 16,00 часа
Резултати от класирането на 27.07.2015 година до 12,00 часа в училището

Добави коментар