Изптащайте снимки за галерията на адрес: sait.pgsag@gmail.com със снимки или .zip/.rar архиви с името на самата галерия.