Pdf IconДокументи за записване след завършен 7 клас

Pdf IconДокументи за записване след 8 клас

Pdf IconБРОШУРА 2018/19г.

Работно време на комисиите по приема в ПГАСГ - oт 8 .00 до 17.00

График за записване на ученици след завършен VІІ клас.

28.06-30.06.2017 г. от 8.00 до 17.00 часа
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране
до 04.07.2017 г.
Обявяване на списъците с приети ученици на ІІ-ви етап в РИО
05.07-07.07.2017 г.8.00 до 17.00 часа
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
до 10.07.2017 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
11.07.-13.07.2017 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
до 17.07.2017 г.
Обявяване на записалите се ученици на трети етап на класиране
18.07.-19.07.2017 г. 8.00 до 17.00 часа Записване на ученици на трети етап на класиране
21.07.2017г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

График за записване на ученици след завършено основно образование

3.07-5.07.2017 г. от 8.00 до 17.00 часа
Подаване на документи за участие в първи етап на класиране
до 6.07.2017 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране и броя на незаетите места след първи етап на класиране
7.07.2017г.
Записване на приетите ученици, приети на първи етап на класиране
10.07.2017 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране
11.07.2017 г.
Подаване на документи за участие във втори етап на класиране
до 13.07.2017 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
14.07.2017 г.
Записване на приети ученици на втори етап на класиране
до 18.07.2017 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
19.07.2017 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
20.07.2017 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
21.07.2017 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
до 26.07.2017 г.вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

Попълване на незаетите места след ІІІ етап на класиране-определя се от Директора до 04.09.2017 г.