• Предлагани специалности в ПГАСГ

  СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

  Прием след VII клас | Прием след VIII клас | Прием след средно образование Това е специалността с най-широко приложение в строителството. Само в тази специалност учениците изучават разширено два западни езика /немски или английски/ с оглед да продължат...

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

  Прием след VII клас От най-дълбока древност, въпреки жтейските трудности, въпреки световните кризи, хората строят пътища. Защото пътят е живот. При нас, специалността "Транспортно строителство", учениците получават знания и умения, свързани с проектирането,...

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО

  Прием след VII клас Специалността изучава съвременните методи и начини за водоснабдяване и канализации на населени места, жилищни сгради и промишлени обеки, пречистване на питейни и отпадъчни води, корекция на реки, напояване и отводняване на площи, язовири и др....

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  ГЕОДЕЗИЯ

  Прием след VII клас | Прием след VIII клас По специалността "Геодезия" учениците завършили успешно 12 клас, получават професионална квалификация ГЕОДЕЗИСТ. Геодезическите кадри на ПГСАГ упражняват своята професия главно в строителството на жилищни и промишлени...

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО

  Прием след VII клас Наред с обучението по професията учениците получават и засилена езикова подготовка, което ги прави конкурентноспособни на пазара на труда в европейски и световен мащаб. Изучаваните специални учебни предмети формират от една страна сериозни...

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  "Брокер на недвижими имоти" е нова специалност за ПГСАГ. Нуждата от такъв вид специалисти е продиктувана от недостига на хора в бранша и от включването на специалността в единния регистър на професиите. Работа изисква специализирана подготовка. Тя е свързана с познания...

  Научи повече

ОБЯВА За освободено место с прием след VII

22.08.2016

За освободено место с прием след VII клас за учебната 2016/2017 година Водно строителство с английски език – 1 място Кандидатстване с необходимите документи: удостоверение за VII клас, документ за оценките от изпитите, медицинско свидетелство. Подаване на документи от 19.08.2016 г. от 8,30 до 16,00 часа и на 22.08.2016 г. от 14,00 до 16,00...

ОБЯВА За освободено место с прием след VII клас за учебната 2016/2017 година

18.08.2016

Геодезия с английски език – 1 място  Кандидатстване с необходимите документи: удостоверение за VII клас , документ за оценките от изпитите, медицинско свидетелство.  Подаване на документи от 18.08.2016 г. от 8,30 до 16,00 часа и на 19.08.2016 г. от 8,30 до 13,00 часа в канцеларията на гимназията Резултати от класирането –...

ОБЯВА за освободено место за прием след VII клас

15.08.2016

За освободено место с прием след VII клас за учебната 2016/2017 година  Строителство и архитектура н немски език – 1 място Кандидатстване с необходимите документи: удостоверение за VII клас, документ за оценките от изпитите, медицинско свидетелство.  Подаване на документи от 16.08 – 17.08.2016 г. от 8,30 до 16,00 часа в...

Свободни места след завършено основно образование

20.07.2016

Свободни места след завършено основно образование: 2 броя в Брокер на недвижими имоти

ГРАФИК ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

15.07.2016

  ГРАФИК ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ -УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ

Запиши се за електрония бюлетин на ПГАСГ "Арх.Камен Петков" и получавай актуална информация за всички новости.

Запиши се
Строителство Имоти

Рейтингова система на висшите училища в България

Вижте повече информация за РСВУ

Хеброс Бус

Къде се намираме

сателитна карта на ПГ САГ