• Предлагани специалности в ПГАСГ

  СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

  Прием след VII клас | Прием след VIII клас | Прием след средно образование Това е специалността с най-широко приложение в строителството. Само в тази специалност учениците изучават разширено два западни езика /немски или английски/ с оглед да продължат...

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

  Прием след VII клас От най-дълбока древност, въпреки жтейските трудности, въпреки световните кризи, хората строят пътища. Защото пътят е живот. При нас, специалността "Транспортно строителство", учениците получават знания и умения, свързани с проектирането,...

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО

  Прием след VII клас Специалността изучава съвременните методи и начини за водоснабдяване и канализации на населени места, жилищни сгради и промишлени обеки, пречистване на питейни и отпадъчни води, корекция на реки, напояване и отводняване на площи, язовири и др....

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  ГЕОДЕЗИЯ

  Прием след VII клас | Прием след VIII клас По специалността "Геодезия" учениците завършили успешно 12 клас, получават професионална квалификация ГЕОДЕЗИСТ. Геодезическите кадри на ПГСАГ упражняват своята професия главно в строителството на жилищни и промишлени...

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО

  Прием след VII клас Наред с обучението по професията учениците получават и засилена езикова подготовка, което ги прави конкурентноспособни на пазара на труда в европейски и световен мащаб. Изучаваните специални учебни предмети формират от една страна сериозни...

  Научи повече
 • Предлагани специалности в ПГАСГ

  БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  "Брокер на недвижими имоти" е нова специалност за ПГСАГ. Нуждата от такъв вид специалисти е продиктувана от недостига на хора в бранша и от включването на специалността в единния регистър на професиите. Работа изисква специализирана подготовка. Тя е свързана с познания...

  Научи повече

Международен ден за борба със СПИН

01.12.2016

По случай 1.12 Международен ден за борба със СПИН и подкрепа за хората с това заболяване учениците от клуба по сексуално и репродуктивно здраве , работещи по проект „Твоят час“ в ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ изработиха табло, с което акцентираха върху превенцията на СПИН. Участниците в СИП „Здравно възпитание” от 10е клас, заедно със своите...

ПОКАНА

23.11.2016

ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ „ТВОЯТ ЧАС” ПРИ ПГАСГ „АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ” – ПЛОВДИВ, НА 24 НОЕМВРИ 2016 Г. ОТ 17,45 Ч. В ГИМНАЗИЯТА. ПРИСЪСТВИЕТО Е ЖЕЛАТЕЛНО!

Свободни места за ученици с прием след 7 клас

21.11.2016

ПГАСГ"Арх.Камен Петков" информира , че има две свободни места за ученици с прием след 7 клас - в 8г клас - геодезия и в 8 д клас - транспортно строителство по едно място.

КРЕАТИВНИ УМЕНИЯ „VARNA SPAGHETTI”

16.11.2016

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Пловдив, ул. Арх. Камен Петков № 3 тел. 032/632339,факс 032/632334    ДНЕС, 16 НОЕМВРИ 2016 Г. ОТ 11.00 ЧАСА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ „АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ” – ПЛОВДИВ СЕ ПРОВЕЖДА УЧИЛИЩНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА КРЕАТИВНИ УМЕНИЯ „VARNA...

Димитровден

28.10.2016

Празникът на професионалната ни гимназия - Димитровден, бе отбелязан с богата спортна програма. Учениците и преподавателите участваха в състезания по крос, футбол, волейбол, тенис на маса, скок на дължина, хвърляне на плътна топка, стрийтбол, дърпане на въже. Победителите бяха наградени с грамоти и материални награди. Слово за професионалния...

Запиши се за електрония бюлетин на ПГАСГ "Арх.Камен Петков" и получавай актуална информация за всички новости.

Запиши се
Строителство Имоти

Рейтингова система на висшите училища в България

Вижте повече информация за РСВУ

Стършанов архитекти

Къде се намираме

сателитна карта на ПГ САГ